Các chuyên ngành Trường Trung cấp công nghệ và Quản trị Đông Đô


Hiện tại nhà Trường đang Đào tạo Trung cấp và liên kết tuyển sinh Liên thông các chuyên Ngành:
 
           
8. Luật
 

Để biết thêm thông tin chi tiết. Hãy gọi Cô Hòa: 0978.763.828 để được hỗ trợ miễn phí tốt nhất.