Liên hệ

Trường Trung cấp công nghệ và Quản trị Đông Đô - Liên hệ

Khi có vấn đề cần giải đáp xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Facebook: https://www.facebook.com/TuyenSinhDongDo

2. Web Tuyển sinh: http://www.tuyensinhdongdo.com

3. Email hỗ trợ: hoantdongdo@gmail.com

4. Điện thoại: Cô Hòa: 0978.763.828