Tuyển sinh Cao Đẳng

Tuyển sinh Liên thông Cao Đẳng chính quy

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2015

XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ chỉ tiêu của Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên năm 2015;

Căn cứ Công văn số 710/ BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý cho trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên thực hiện Đề án tuyển sinh riêng năm 2015

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY :

Chú thích về các tổ hợp môn: 1- Toán, Vật lý, Hóa học; 2- Toán, Vật lý, Sinh học; 3- Toán, Vật lý, Ngoại ngữ; 4- Toán, Vật lý, Ngữ văn; 5- Toán, Hóa học, Sinh học; 6- Toán, Hóa học, Ngoại ngữ; 7- Toán, Hóa học, Ngữ văn; 8- Toán, Sinh học, Ngoại ngữ; 9- Toán, Sinh học, Ngữ văn; 10- Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương

a. Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên 02 tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Đối với học sinh tốt nghiệp THPT, phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc Tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển trong trong 6 học kỳ của ba năm học THPT đạt 5,5 điểm trở lên;

Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển (điểm ưu tiên không được tính vào các tiêu chí trên).

* Điểm ưu tiên: Được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy hiện hành gồm ưu tiên khu vựcưu tiên đối tượng.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS:

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50% chỉ tiêu).

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương (50% chỉ tiêu), Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo một trong hai hình thức sau:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Đối với học sinh tốt nghiệp THPT, phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc Tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển trong 6 học kỳ THPT đạt 5,5 điểm trở lên.

II. HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

* Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo

- Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán, Tin học ứng dụng hoặc các chuyên ngành gần.

- Phương thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 18 tháng,

- Thời gian học vào các ngày Thứ bẩy, Chủ nhật hàng tuần.

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đợt 1/2015: Từ ngày 5/5/2015 đến ngày 5/7/2015

Hồ sơ: theo mẫu quy định của Nhà trường

+ Bảng điểm bản sao phô tô công chứng

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

+ 4 ảnh 3x4

+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu hồ sơ của trường)

* Địa điểm nộp hồ sơ và học tập:

- Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội;

- Trung tâm dạy nghế Số 6 Đông Anh: Đường Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn: Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.

Email hỗ trợ: hoantdongdo@gmail.com

Điện thoại: 0978.763.828